SEL 2024/2025 Propozície pre kluby

PROPOZÍCIE 

SLOVENSKÁ ELITE LIGA

(liga v hokejbale 3×3)

sezóna 2024/2025

Liga sa riadi podľa pravidiel SDHF až na výnimky: Hrá sa systémom 3+1 s oficiálne schválenou loptou na príslušnú sezónu, na zápas musí nastúpiť min. počet hráčov 5+1.

 1. Víťaz SEL sa stane majstrom Slovenskej republiky v malom hokejbale, v kategórii seniorov hracím systémom 3+1.

 2. Záväznú prihlášku do SEL  je každé družstvo povinné zaslať 

    mailom na adresu komisára ligy najneskôr do 28. 7. 2024.

 3. Kluby predložia riadiacemu orgánu súťaže (ŠTK) súpisku družstva v elektronickej podobe

     najneskôr do 21. 8. 2024 na adresu vedenia ligy – vzor obdrží vedúci mužstva mailom po          uzatvorení prihlášok

     Na registračnej súpiske musí byť najmenej 12 hráčov vrátane 1 brankára. 

Klub je povinný nahlásiť svoje domáce ihrisko iba na území Slovenskej Republiky.

 4. Doplnenie súpisky hráčmi počas súťaže je možné najneskôr  48 hodín pred prvým zápasom, v ktorom nastúpia, vrátane uhradenia štartovného 20,-EUR na hráča bez rozdielu.

 5. Termíny SEL sú stanovené nasledovne:

  1. 8. 2024   – začiatok sezóny 2024/25

15. 9. 2024   – začiatok základnej časti  2024/25 

26. 4. 2025   — koniec základnej časti  2024/25 

27. 4. 2025   — začiatok play off  2024/25 

14 6. 2025   — maximálne koniec play off 2024/25 

14. 6. 2025   – koniec sezóny 2024/25 

 6. Rozlosovanie SEL 2024/2025  bude verejné a vysielané naživo1.9.2024 o 20:00

 7.  Štartovné – 20,-EUR na jednoho hráča bez rozdielu

Štartovné za základnú súpisku je potrebné uhradiť do 21.8.2024 na účet SEL, alebo do pokladne vedúcemu ligy SEL.

8. Hrací čas – 2×15 min. čistý čas. Prestávka je 5 min. Výmena strán je povinná. V prípade nerozhodného stavu nasledujú 3 samostatné nájazdy.

9. Tresty – 1min.,  3 min., 3OT

10. Play off​na 2 víťazné zápasy 

po 5 samostatných nájazdoch v prípade nerozhodného stavu

po 1 samostatnom nájazde, až do rozhodnutia

V sezóne 2024/25 sa bude play off hrať podľa predstavenej štruktúry na predsezónnom oslavnom zahájení dňa 1.9.2024

11. Hodnotenie: víťaz: 3body, porazený 0bodov,  remíza 1bod pre obe mužstvá, víťaz po nájazdoch +1bod navyše

     Kontumačný výsledok: 3 body + výsledok 5:0, ak je výsledok na ihrisku lepší zostáva

     v platnosti.

     O kontumácii rozhoduje​ŠTK SEL

DK SEL

VV SEL

Dve kontumácie znamenajú vylúčenie zo súťaže.

12. Určenie poradia družstiev v základnej časti

Poradie počas súťaže

                        –    počet bodov

– rozdiel gólov (skóre)

– väčší počet strelených gólov

                   ​Poradie po skončení základnej časti

– celkový počet bodov

– body zo vzájomných zápasov

– rozdiel gólov zo vzájomných zápasov

– väčší počet strelených gólov zo vzájomných zápasov

– rozdiel gólov zo všetkých zápasov

– väčší počet strelených gólov zo všetkých zápasov

– rozhodujúci zápas na neutrálnom ihrisku

– žreb

13. Rozhodcovia

       Rozhodcovia rozdelení podľa rozhodcovského kódexu SEL. Ohodnotenie je 35,-EUR na zápas. Základnú časť je nasadenie 1/zápas, play-off je nasadenie 2/zápas.

Rozhodcovia sa stávajú súčasťou Cechu Rozhodcov WBDHF.

14. V súťaži má každé mužstvo povolené neobmedzený počet striedavých štartov. Hráč môže prestúpiť počas sezóny dvakrát a to výhradne do skončenia prestupového obdobia. Inak nie su v lige žiadne vekové, ligové, či iné obmedzenia. Osoba musí byť svojprávna a mať OP pri registrácii.

15. disciplinárnu komisiu v SEL budú zastávať členovia DK SEL a člen SDHF.

16. domáce mužstvo je povinné odlíšiť sa farbou dresov hosťom.

17. domáce mužstvo je povinné zabezpečiť na zápas zápis o stretnutí a časomerača – pokiaľ liga neurčí inak.

18. každé mužstvo má povolené 2x odložiť zápas bez súhlasu súpera vždy do piatka 20:00 hod

19. po tomto termíne je možný odklad len so súhlasom súpera.

20. zápas nie je možné odložiť menej ako 24 hodín pred zápasom pokiaľ nenastali mimoriadne udalosti. Súperovi v tomto prípade mužstvo, ktoré nenastúpi nahradí výdavky vo výške 50 eur ak si o to požiada do 48 hodín po termíne kontumovaného zápasu.

21. súťaž bude prihlásená pod SDHF a WBDHF a bude členom združenia líg EL.

22. Vyššie tresty 

2x vyšší trest – pokuta 5 eur.

4x vyšší trest – stop na 2 zápasy, pokuta 10 eur.

6x vyšší trest – pokuta 15 eur.

8x vyšší trest – stop na 4 zápasy, pokuta 20 eur.

10 x vyšší trest – hráč v sezóne končí.

Vyššie tresty si môže liga upraviť.

23. Komisárom ligy SEL je Simona Dzugasová – mail:[email protected]

24. Zvyšné informácie sa dozviete 29.7.2024

Sel Logo